Ste na webovej stránke venovanej veľkému ľudskému činu nenápadného muža, ktorý vďaka svojej odvahe, vytrvalosti a láskavému srdcu, zachránil v roku 1939 pred smrťou v nacistických koncentračných táboroch 669 detí z vtedajšieho Československa. Hrdinský čin Sira Nicholasa Wintona bol dlhé roky vďaka jeho skromnosti pred verejnosťou ukrytý, no dnes je vo svete symbolom sily dobra a ľudskosti.
Takýto výnimočný čin by mala poznať aj mladá generácia. Preto vznikol vzdelávací program Wintonov princíp dobra , do ktorého sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl na Slovensku. Tento projekt nadväzuje na podobný vzdelávací program Loterie života, ktorý už niekoľko rokov beží v Českej republike.

“Veľmi silný príbeh, úžasná odvaha a pracovitosť pána Wintona naháňali slzy do očí.”

 

 “Študenti získali nový pohľad na holokaust, slová v učebniciach nikdy neposkytnú taký citový zážitok ako film”

 

 „Jeden príklad zo života je stokrát lepší ,ako hovoriť o niečom všeobecne, nekonkrétne...“

            

 “Premietanie filmu bolo veľ kým prínosom pre formovanie hodnotovej orientácie študentov, rozvoj empatie a morálnych vlastností.”