Wintonov Princíp Dobra

Na stiahnutie – Ppt prezentácia

Projekt Wintonov princíp dobra odborne zastrešuje Dokumentačné Stredisko Holokaustu. Ministerstvo Školstva Slovenskej republiky pozitívne ohodnotilo projekt a odporúča základným a stredným školám.

Na stiahnutie – list z ministerstva

Pre pedagógov:
Tu si môžete stiahnuť príručku pre pedagógov s bližším návodom a inšpiráciou k vyučovaniu problematiky Druhej Svetovej Vojny, Holokaustu, Nacizmu, či potreby šírenia dobra – a to za pomoci filmu Sila Ľudskosti.

Súťaž pre študentov:
Literárna súťaž
Pre žiakov zúčastnených škôl vyhlasujeme literárnu súťaž. Študenti môžu literárnou formou spracovať emócie, podnety a zážitky spojené s filmom a príbehom Nicolasa Wintona a „jeho detí“, prípadne môžu napísať v ľubovolnom štýle o tom, ako oni konajú dobro. Najlepšie práce odmeníme v júni 2009 zaujímavými cenami. Symbolické ceny získajú všetci zúčastnení. Termín štartu bude na každej škole závisieť od termínu premietania filmu a uskutočnenia besedy.
Formy žiackych prác nie sú presne vymedzené, môžu to byť úvahy alebo eseje, ale môžu mať aj formu listu kamarátovi. Všetky by však mali reflektovať tému a odpovedať na otázky, ako napríklad:
ako na mňa zapôsobil film, ktorý som práve videl(a)
čo môžem povedať o čine Nicholasa Wintona a ako by som sa správal(a) ja
ako je možné v súčasnosti konať dobro

Súťaž o najlepšiu elektronickú prezentáciu:
Vyhlasujeme tiež so najlepšiu elektronickú prezentáciu. Jej cieľom je vyjadriť posolstvo vyplývajúce z obdivuhodného činu Nicholasa Wintona v krátkej elektronickej prezentácii v rozsahu max. 3 – 5 strán s využitím technológie Adobe Reader alebo Microsoft PowerPoint. Predpokladá sa využitie textových, obrazových a grafických prvkov.
Termín jej štartu bude na každej škole závisieť od termínu premietania filmu a uskutočnenia besedy.
Tri najlepšie prezentácie budú odmenené v júni 2009.

Súťaž o najlepší audiovizuálny príspevok:
Študentov tiež pozývame do súťaže o najlepší audiovizuálny príspevok, ktorý reflektuje posolstvo životnej zásady Nicholasa Wintona, že nestačí len pasívne dobro (nerobenie zla), ale treba robiť aktívne dobro. Úlohou súťažiacich je vyjadriť to prostredníctvom krátkeho, jednoduchého, 1-2 minútového audiovizuálneho príspevku dokumentárneho charakteru nakrúteného pomocou amatérskej digitálnej kamery.
Termín štartu súťaže bude na každej škole závisieť od termínu premietania filmu a uskutočnenia besedy. Súťaž bude vyhodnotená v júni 2009. Tri najlepšie príspevky budú odmenené zaujímavými cenami.